โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1/2 ถนนอำมาตย์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 242900
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม 25 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอานุภาพ ศรีบูโฮม
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2560,20:55   อ่าน 1014 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม 25 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วพรมมา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2560,20:51   อ่าน 865 ครั้ง