โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1/2 ถนนอำมาตย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 242900
ผู้บริหาร

นางทรงศรี ตังตระกูลไพศาล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2012
ปรับปรุง 21/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 75626
Page Views 163947
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา บ้านฝาง บ้านฝาง
2 โรงเรียนฝางวิทยายน บ้านฝาง บ้านฝาง
3 โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา บ้านฝาง บ้านฝาง (043) 377412
4 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บ้านฝาง บ้านฝาง
5 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง บ้านฝาง บ้านฝาง
6 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า บ้านฝาง บ้านฝาง
7 โรงเรียนบ้านค้อ บ้านเหล่า บ้านฝาง
8 โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี บ้านเหล่า บ้านฝาง
9 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม บ้านเหล่า บ้านฝาง
10 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม สาขาบ้านเหล่า บ้านเหล่า บ้านฝาง
11 โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา บ้านเหล่า บ้านฝาง
12 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม บ้านเหล่า บ้านฝาง
13 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร บ้านเหล่า บ้านฝาง
14 โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านเหล่า บ้านฝาง
15 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา ป่ามะนาว บ้านฝาง
16 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง ป่ามะนาว บ้านฝาง
17 โรงเรียนบ้านหนองคลอง ป่ามะนาว บ้านฝาง
18 โรงเรียนหินกองวิทยา ป่ามะนาว บ้านฝาง
19 โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ป่ามะนาว บ้านฝาง
20 โรงเรียนบ้านวังโพน ป่ามะนาว บ้านฝาง
21 โรงเรียนสว่างศิริพัฒนา ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง
22 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง
23 โรงเรียนบ้านป่าหวาย ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง
24 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง
25 โรงเรียนบ้านโสกแต้ ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง
26 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ หนองบัว บ้านฝาง
27 โรงเรียนโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ หนองบัว บ้านฝาง 043-299596
28 โรงเรียนบ้านบะยาว หนองบัว บ้านฝาง
29 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว หนองบัว บ้านฝาง
30 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง โคกงาม บ้านฝาง
31 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โคกงาม บ้านฝาง 043-260173
32 โรงเรียนบ้านโนนค้อ โคกงาม บ้านฝาง
33 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร โคกงาม บ้านฝาง
34 โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ โนนฆ้อง บ้านฝาง
35 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม โนนฆ้อง บ้านฝาง
36 โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง โนนฆ้อง บ้านฝาง
37 โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร โนนฆ้อง บ้านฝาง
38 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง โนนฆ้อง บ้านฝาง
39 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 โนนฆ้อง บ้านฝาง 043260540
40 โรงเรียนบ้านบ่อแก ขามป้อม พระยืน
41 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน ขามป้อม พระยืน
42 โรงเรียนบ้านขามป้อมสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86 ขามป้อม พระยืน
43 โรงเรียนบ้านชาด ขามป้อม พระยืน 0-4326-6373
44 โรงเรียนบ้านดงเก่า บ้านโต้น พระยืน
45 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม บ้านโต้น พระยืน
46 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ บ้านโต้น พระยืน
47 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา บ้านโต้น พระยืน
48 โรงเรียนบ้านดงกลาง บ้านโต้น พระยืน
49 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย พระบุ พระยืน
50 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท พระบุ พระยืน
51 โรงเรียนบ้านนาล้อม พระยืน พระยืน
52 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู พระยืน พระยืน
53 โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ พระยืน พระยืน
54 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ พระยืน พระยืน
55 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พระยืน พระยืน
56 โรงเรียนบ้านป่าส่าน พระยืน พระยืน
57 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร พระยืน พระยืน
58 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ พระยืน พระยืน
59 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น หนองแวง พระยืน
60 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล หนองแวง พระยืน
61 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก หนองแวง พระยืน
62 โรงเรียนบ้านดอนช้าง ดอนช้าง เมืองขอนแก่น
63 โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี ดอนช้าง เมืองขอนแก่น
64 โรงเรียนบ้านหัวบึงหัวสระ ดอนช้าง เมืองขอนแก่น
65 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ดอนช้าง เมืองขอนแก่น
66 โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม ดอนช้าง เมืองขอนแก่น
67 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ดอนหัน เมืองขอนแก่น
68 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง ดอนหัน เมืองขอนแก่น
69 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร ดอนหัน เมืองขอนแก่น
70 โรงเรียนบ้านโนนเขวา ดอนหัน เมืองขอนแก่น
71 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ดอนหัน เมืองขอนแก่น
72 โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น ดอนหัน เมืองขอนแก่น
73 โรงเรียนบ้านสว่างมรรคา ดอนหัน เมืองขอนแก่น
74 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ดอนหัน เมืองขอนแก่น -
75 โรงเรียนบ้านหลุบหญ้าคา ดอนหัน เมืองขอนแก่น
76 โรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) ท่าพระ เมืองขอนแก่น
77 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ท่าพระ เมืองขอนแก่น
78 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ท่าพระ เมืองขอนแก่น
79 โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ ท่าพระ เมืองขอนแก่น
80 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3) ท่าพระ เมืองขอนแก่น (043) 261323
81 โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ ท่าพระ เมืองขอนแก่น 043263009
82 โรงเรียนท่าพระวิทยายน ท่าพระ เมืองขอนแก่น
83 โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา ท่าพระ เมืองขอนแก่น 043300575
84 โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา ท่าพระ เมืองขอนแก่น
85 โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ บึงเนียม เมืองขอนแก่น
86 โรงเรียนบ้านบึงฉิม บึงเนียม เมืองขอนแก่น
87 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1 บึงเนียม เมืองขอนแก่น
88 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา บึงเนียม เมืองขอนแก่น
89 โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ บึงเนียม เมืองขอนแก่น
90 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น บึงเนียม เมืองขอนแก่น
91 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
92 โรงเรียนบ้านโนนเรือง บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
93 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
94 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
95 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
96 โรงเรียนบ้านโนนลาน บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
97 โรงเรียนบ้านหนองปอ บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
98 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
99 โรงเรียนบ้านตอกแป้น บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
100 โรงเรียนนครขอนแก่น บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
101 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
102 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
103 โรงเรียนบ้านกุดนางทุย บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
104 โรงเรียนบ้านแดงน้อย บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
105 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
106 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
107 โรงเรียนอนุบาลสวัสดี บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
108 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
109 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
110 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
111 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
112 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
113 โรงเรียนบ้านหนองคู บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
114 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
115 โรงเรียนอนุบาลพิมพ์ใจ บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
116 โรงเรียนบ้านทองหลาง บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
117 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
118 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
119 โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
120 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
121 โรงเรียนบ้านเป็ด บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
122 โรงเรียนอนุบาลกุลศิริ บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
123 โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
124 โรงเรียนสุรัสวดี บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
125 โรงเรียนญาณไพศาลวิทยา บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
126 โรงเรียนบ้านกอก บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
127 โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
128 โรงเรียนบ้านหนองโจด บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
129 โรงเรียนอนุบาลกุลสตรี บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
130 โรงเรียนอนุบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
131 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 พระลับ เมืองขอนแก่น
132 โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา พระลับ เมืองขอนแก่น
133 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย พระลับ เมืองขอนแก่น
134 โรงเรียนอานันทนวิทยา พระลับ เมืองขอนแก่น
135 โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย พระลับ เมืองขอนแก่น
136 โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) พระลับ เมืองขอนแก่น
137 โรงเรียนบ้านเลิงเปือย พระลับ เมืองขอนแก่น (043) 223746
138 โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง ศิลา เมืองขอนแก่น
139 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร ศิลา เมืองขอนแก่น
140 โรงเรียนอนุบาลราตรี ศิลา เมืองขอนแก่น
141 โรงเรียนอนุบาลสามพี่น้อง ศิลา เมืองขอนแก่น
142 โรงเรียนบ้านดอนยาง ศิลา เมืองขอนแก่น
143 โรงเรียนบ้านศิลา ศิลา เมืองขอนแก่น
144 โรงเรียนบ้านโนนม่วง ศิลา เมืองขอนแก่น
145 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ศิลา เมืองขอนแก่น
146 โรงเรียนบ้านเต่านอ ศิลา เมืองขอนแก่น
147 โรงเรียนอนุบาลเบญจพร ศิลา เมืองขอนแก่น
148 โรงเรียนอนุบาลเรือนแก้ว ศิลา เมืองขอนแก่น
149 โรงเรียนบ้านหนองหิน ศิลา เมืองขอนแก่น
150 โรงเรียนบ้านดงพอง ศิลา เมืองขอนแก่น
151 โรงเรียนอนุบาลค่ายศรีพัชรินทร์ ศิลา เมืองขอนแก่น
152 โรงเรียนบ้านโกทา ศิลา เมืองขอนแก่น
153 โรงเรียนขามแก่นนคร ศิลา เมืองขอนแก่น
154 โรงเรียนอนุบาลพรทิพย์ ศิลา เมืองขอนแก่น
155 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ศิลา เมืองขอนแก่น
156 โรงเรียนอนุบาลปิ่นทิพย์ ศิลา เมืองขอนแก่น
157 โรงเรียนอนุบาลกัลยาณี ศิลา เมืองขอนแก่น
158 โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง สาวะถี เมืองขอนแก่น
159 โรงเรียนบ้านหนองปิง สาวะถี เมืองขอนแก่น
160 โรงเรียนบ้านม่วงโป้ สาวะถี เมืองขอนแก่น
161 โรงเรียนบ้านหินขาว สาวะถี เมืองขอนแก่น
162 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น สาวะถี เมืองขอนแก่น
163 โรงเรียนบ้านสาวะถี สาวะถี เมืองขอนแก่น
164 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สาวะถี เมืองขอนแก่น
165 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สาวะถี เมืองขอนแก่น
166 โรงเรียนบ้านงิ้ว สาวะถี เมืองขอนแก่น
167 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สาวะถี เมืองขอนแก่น 0-4344-8382
168 โรงเรียนบ้านโคกล่าม สาวะถี เมืองขอนแก่น
169 โรงเรียนบ้านโนนกู่ สาวะถี เมืองขอนแก่น
170 โรงเรียนบ้านโนนแต้ สำราญ เมืองขอนแก่น
171 โรงเรียนบ้านอัมพวัน สำราญ เมืองขอนแก่น
172 โรงเรียนบ้านไก่นา สำราญ เมืองขอนแก่น
173 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สำราญ เมืองขอนแก่น
174 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สำราญ เมืองขอนแก่น
175 โรงเรียนบ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง สำราญ เมืองขอนแก่น
176 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สำราญ เมืองขอนแก่น
177 โรงเรียนบ้านนาเพียง สำราญ เมืองขอนแก่น
178 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม หนองตูม เมืองขอนแก่น
179 โรงเรียนบ้านโคกท่า หนองตูม เมืองขอนแก่น
180 โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย หนองตูม เมืองขอนแก่น
181 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองตูม เมืองขอนแก่น
182 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ หนองตูม เมืองขอนแก่น
183 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ เมืองเก่า เมืองขอนแก่น
184 โรงเรียนบ้านสะอาด เมืองเก่า เมืองขอนแก่น
185 โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก เมืองเก่า เมืองขอนแก่น
186 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา เมืองเก่า เมืองขอนแก่น
187 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เมืองเก่า เมืองขอนแก่น
188 โรงเรียนบ้านดอนบม เมืองเก่า เมืองขอนแก่น (043) 916015
189 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น
190 โรงเรียนบ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น
191 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น
192 โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น
193 โรงเรียนบ้านโคกแปะ โคกสี เมืองขอนแก่น
194 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ โคกสี เมืองขอนแก่น
195 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง โคกสี เมืองขอนแก่น 043-260447
196 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต โคกสี เมืองขอนแก่น 043 283 244
197 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ โคกสี เมืองขอนแก่น
198 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว โคกสี เมืองขอนแก่น
199 โรงเรียนบ้านเลิง โคกสี เมืองขอนแก่น
200 โรงเรียนบ้านยางหย่อง โคกสี เมืองขอนแก่น
201 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม โคกสี เมืองขอนแก่น
202 โรงเรียนบ้านบึงแก โนนท่อน เมืองขอนแก่น
203 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ โนนท่อน เมืองขอนแก่น
204 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา โนนท่อน เมืองขอนแก่น
205 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง โนนท่อน เมืองขอนแก่น
206 โรงเรียนบ้านคำบอน โนนท่อน เมืองขอนแก่น
207 โรงเรียนอนุบาลวรานุช ในเมือง เมืองขอนแก่น
208 โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น
209 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ในเมือง เมืองขอนแก่น
210 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น 043-239768
211 โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา ในเมือง เมืองขอนแก่น
212 โรงเรียนกัลยาณวัตร ในเมือง เมืองขอนแก่น 0-4322-1511
213 โรงเรียนอนุบาลเคหะขุมชนขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น
214 โรงเรียนอนุบาลอุปบุตร ในเมือง เมืองขอนแก่น
215 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ในเมือง เมืองขอนแก่น
216 โรงเรียนอนุบาลพระกิตติคุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
217 โรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา ในเมือง เมืองขอนแก่น 243380
218 โรงเรียนสนามบิน ในเมือง เมืองขอนแก่น
219 โรงเรียนอนุบาลมณีอนุสรณ์ ในเมือง เมืองขอนแก่น
220 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเมือง เมืองขอนแก่น 043 224446
221 โรงเรียนอนุบาลปิยวดี ในเมือง เมืองขอนแก่น
222 โรงเรียนอนุบาลภัทรพร ในเมือง เมืองขอนแก่น
223 โรงเรียนอนุบาลสวนสน ในเมือง เมืองขอนแก่น
224 โรงเรียนพัฒนาเด็ก ในเมือง เมืองขอนแก่น
225 โรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์ ในเมือง เมืองขอนแก่น
226 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ในเมือง เมืองขอนแก่น
227 โรงเรียนอนุบาลดวงดาว ในเมือง เมืองขอนแก่น
228 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น
229 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ในเมือง เมืองขอนแก่น
230 โรงเรียนราษฎร์อุทิศศึกษา ในเมือง เมืองขอนแก่น
231 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน ในเมือง เมืองขอนแก่น 242900
232 โรงเรียนอนุบาลรัตนมาลี ในเมือง เมืองขอนแก่น
233 โรงเรียนอนุบาลสุรัสวดี (อนุบาลสงเคราะห์นิยมวิทยา) ในเมือง เมืองขอนแก่น
234 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชายขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น
235 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในเมือง เมืองขอนแก่น
ติดต่อสอบ ถามข้อมูลเพิ่มเติม ระเบียบการ 043 -242900 โทรสาร 043-237418 
เปิดสอนระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  ขอระเบียบการได้ที่ ห้องธุระการ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 08.00 น - 17.00น