โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1/2 ถนนอำมาตย์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 242900
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คะแนนสอบ ป 5 งานบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 48613
คะแนนสอบ ป 5 ดนตรี Word Document ขนาดไฟล์ 16.93 KB 48535
คะแนนสอบ ป 5 ประวัติศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.96 KB 48323
คะแนนสอบ ป 5 ภาษาไทย การอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 16.92 KB 48521
คะแนนสอบ ป 5 สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 16.98 KB 48558
คะแนนสอบ ป 5 สุขะ พละ Word Document ขนาดไฟล์ 17.09 KB 48394
คะแนนสอบ ป 5 หน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 16.88 KB 48387
คะแนนสอบ ป 5 ลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 16.61 KB 48478
อังกฤษเพิ่มเติม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.5 KB 48416
อังกฤษ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.51 KB 48200
หน้าที่พลเมืองเพิ่ม ม3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.5 KB 48499
หน้าที่ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.21 KB 48228
สุขพละ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 48605
สังคม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 48369
ศีลธรรม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.53 KB 48587
ศิลปะ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 48339
ภาษาไทย ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 48504
วิทย์ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.48 KB 48341
ประวัติศาสตร์ ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 48506
คอม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.23 KB 48254
คณิตเพิ่ม ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 48518
คณิต ม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.49 KB 48524
ม 2สุขะพละ Word Document ขนาดไฟล์ 15.34 KB 48370
ม 2คณิตเพิ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 15.25 KB 48478
ม 2คณิต Word Document ขนาดไฟล์ 15.27 KB 48588
ม 2 อังกฤษเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 15.54 KB 48595
ม 2 อังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 48368
ม 2 หน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 15.34 KB 48275
ม 2 สังคม Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 48548
ม 2 ศีลธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 15.32 KB 48559
ม 2 ศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 15.27 KB 48319
ม 2 ประวัติศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.45 KB 48468
ม 2 วิทย์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.37 KB 48335
ม 2 ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 15.34 KB 48504
คะแนนอังกฤษเพิ่ม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.31 KB 48446
คะแนนอังกฤษ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 48380
คะแนนหน้าที่เพิ่มเติม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.43 KB 48225
คะแนนหน้าที่พลเมือง ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.53 KB 48550
คะแนนสุขะพละ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 48383
คะแนนสังคม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 48363
คะแนนศิลปะ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.39 KB 48486
คะแนนศิลธรรม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.41 KB 48581
คะแนนวิทยศาสตร์ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 48222
คะแนนภาษาไทย ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.31 KB 48175
คะแนนประวัติศาสตร์ ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.4 KB 48404
คะแนนงานบ้าน ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.47 KB 48250
คะแนนคอม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.19 KB 48541
คะแนนคณิตเพิ่ม ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.32 KB 48469
คะแนนคณิต ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.25 KB 48439
หน้าที่พลเมือง ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.28 KB 48589
สุขศึกษาพลศึกษา ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.58 KB 48499
สังคม ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.36 KB 48187
ศิลปะ ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 48530
ประวัติ ป6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.33 KB 48399
ไทยอ่าน ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.38 KB 48268
ไทย ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.31 KB 48478
ดนตรี ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.33 KB 48202
งานบ้าน ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 48270
คอมพิวเตอร์ ป 6 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 48493
Eng ป 6 ปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 15.53 KB 48279
คะแนนคอมพิวเตอร์ ป5 Word Document ขนาดไฟล์ 17.62 KB 48592
หน้าที่ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 48389
สุขะศึกษาป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.93 KB 48310
สังคม ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 48268
ศิลปะ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.78 KB 48557
ภาษาไทย ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.73 KB 48465
ประวัติ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.95 KB 48309
หน้าที่ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.1 KB 48602
สุขะพละ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.09 KB 48614
สังคม ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.15 KB 48348
ศิลปะ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.12 KB 48537
วิทย์ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 48288
ภาษาไทย ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 48263
ประวัติ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.12 KB 48343
คณิต ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.22 KB 48181
การงาน ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.05 KB 48429
คอมพิวเตอร์ ป 3 Word Document ขนาดไฟล์ 15.06 KB 48370
ลูกเสือ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 48393
แนะแนว ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.04 KB 48446
คะแนนหน้าที่ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.12 KB 48521
คะแนนสุขพละ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.27 KB 48561
คะแนนงานบ้าน ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 48400
คะแนนคอม ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.16 KB 48401
คะแนนสุขพละ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.27 KB 48470
คะแนนสังคม ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 18.63 KB 48166
คะแนนศิลปะ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.2 KB 48250
คะแนนประวัติ ป 2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.26 KB 48320
ภาษาไทย ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.39 KB 48212
คะแนนสังคม ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.52 KB 48567
คะแนนลูกเสือ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.42 KB 48183
คะแนนแนะแนว ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.5 KB 48258
คะแนนดนตรี ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 48550
คะแนนการงานอาชีพ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 48253
คะแนน คอม ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 48235
ภาษาไทยหลัก ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 48537
คะแนนอังกฤษ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 48289
คะแนนหน้าที่พลเมือง เพิ่มเติม ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.34 KB 48612
คะแนนศิลปะ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.23 KB 48474
คะแนนภาษาไทย อ่าน ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.3 KB 48381
คะแนนพละ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 48326
คะแนนประวัติ ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 48441
คะแนนคณิต ป 1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.9 KB 48292