โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
1/2 ถนนอำมาตย์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 242900
วิสัยทัศน์ และ อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ และ อัตลักษณ์ โรงเรียน